Bluesign ®

,,Modrá je dobrá pro nás i planetu''

Bluesign® systém představuje vizi šetrného přístupu při výrobě textilu a prostředků k jeho ochraně i údržbě. Jedná se o nejpřísnější normu ochrany životního prostředí, spotřebitele, zdraví a bezpečnosti práce na světě. Systém zaštiťuje celý řetězec výroby textilu od získávání materiálu, chemikálií pro jeho úpravu, až po čištění a údržbu.

Systém vznikl ve Švýcarsku v roce 2000 za účelem minimalizování škodlivých vlivů textilního průmyslu na člověka i přírodu. Cílem je sjednotit dodavatele chemikálií, výrobce textilu a prodejce, aby vyšli vstříc zodpovědnější, zdravější a šetrnější budoucnosti udržitelného textilního průmyslu. Systém se snaží eliminovat nebezpečné aspekty výroby už na začátku. Nezávislí odborníci navrhují optimalizace výběru materiálů, nezávadných chemikálií, spotřeby energie a vody. Dbají také na zodpovědné a etické získávání zdrojů a bezpečnost pro lidi i životní prostředí. Kontrolovány jsou i emise vypouštěné do ovzduší a vody či dodržování bezpečné hladiny hluku.