certifikace

Certifikace je potvrzení "třetí strany", že jsou splněny požadavky např. mezinárodních norem, průmyslových specifikací nebo technických pravidel. Certifikace je založena na posouzení shody, při kterém se kontroluje splnění požadavků. Předmětem takového posuzování mohou být například výrobky, projekty, procesy nebo systémy řízení. Nejedná se o značku kvality, ale o shodu výrobku s příslušnými požadavky.

Nejčastěji se setkáme s označením CE - označení na výrobcích prodávaných v zemích EU.