EN 362

EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

Běžně řečeno pracovní norma, která definuje požadavky karabin, které mohou být požity při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Odborně se jedná o normu ČSN EN 362Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky. Jedná o evropskou normu která specifikuje požadavku na zkušební metody, návody k používání a značení spojek (karabin).