EN 397

EN 397 Průmyslové ochranné přilby

Norma EN 397 stanovuje požadavky na fyzikální vlastnosti, zkušební metody a požadavky na fyzikální vlastnosti a značení průmyslových ochranných přileb.

Specifikuje požadavky povinné a nepovinné. Základní požadavky jsou zaměřeny na tlumení nárazu a odolnost proti průrazu při různých provedeních přilby. Mezi nepovinné vlastnosti přileb certifikovaných dle EN 397 patří izolující vlastnosti proti elektrickému proudu, dále pak postřik roztaveným kovem. Norma zahrnuje i požadavky na značení pracovních přileb a uživatelské informace o bezpečnostních rizicích.

Zdroj: kasksafety.cz