Fuseframe

Technologie FUSEFRAME efektivně rozkládá hmotnost při pádu a minimalizuje tlakové body na úvazku.