NFPA

NFPA neboli National Fire Protection Association je mezinárodní nezisková organizace. Její hlavní činností je eliminace úmrtí, zranění a majetku a ekonomických ztrát způsobených požárem, elektrickým proudem a dalšími souvisejícími jevy.