On Sight

Tak zvaně na první pokus. On Sight je nejcenější lezecký styl přelezu, jedná se o vylezení lezecké cesty na první pokus, bez pádu, nacvičování a jakýchkoliv informací o cestě. Lezec cestu neviděl ani nezkoušel.