Rázová síla

Rázová síla, je síla, působící na tělo lezce v okamžiku zachycení pádu. Čím je tato síla nižší, tím lépe pro lezce. Její hodnota závisí na pádovém faktoru, váze lezce a schopnosti lana pohltit pádovou energii.

Při pádu lezce vzroste v laně proti síla, která má největší hodnotu v okamžiku zabrždění pádu (to je hodnota záchytného nárazu = rázové síly). Z fyziologických důvodů může člověk při zachycení pádu vydržet přetížení 15G, tedy patnáctinásobek své hmotnosti. Průměrná hmotnost horolezce je uvažována 80 kg, takže přetížení 15G pak je: 15 x 80 kg = 1 200 kg.