MOLLE System

MOLLE je zkratka pro Modular Lightweight Load-carrying Equipment. Jedná se o systém, který na začátku 20. století vytvořila americká vláda a umožňuje velkou všestrannost a kompatibilitu s dalším vybavením. Nedílnou součástí tohoto systému je systém žebřinových popruhů.