UIAA Water Repellent

Co znamená termín nasákavost lana? Je to vskutku důležitý parametr obzvláště pro zimní lezení. Nasákavost lana určuje, kolik vlhkosti dokáže absorbovat dynamické lano proti své hmotnosti. Mazinárodní standard UIAA Water repellent je první normou, která udala hodnoty nasákavosti v otázce bezpečnosti lana.

Je to celosvětově uznaný standard upravující pravidla pro bezpečnost horolezeckých lan při nasáknutí vodou. Když lano nasákne větší množství vody, je těžké a obtížně se s ním manipuluje při jištění i slaňování. Pokud pak lano zmrzne, stává se nepoužitelným.

Mnoho výrobců na lanech uvádělo své garance nízké nasákavosti, avšak žádný z nich nikde neuvedl, jaké procento nasáknutí vodou už vede k otázce bezpečnosti lana. Standard UIAA WATER REPELLENT právě toto určuje.

Chce-li výrobce lan splnit tento standard, musí se podvolit nezávislému laboratornímu testování. Vzorek lana je testován v laboratoři, kde je podroben  oděru opletu po celé své ploše, což odpovídá opotřebení lana po pár dnech lezení. Lano se pak namočí do vody na 15 minut za jasně stanovených podmínek. Lana, která mají pouze impregnaci opletu, nemohou v této zkoušce obstát. Pro úspěšné zvládnutí testu v certifikované laboratoři nesmí lano nasáknout více jak 5% své hmotnosti.

Pro srovnání:

  • Neimpregnovaná lana mají v tomto testu nasákavost přibližně 50%
  • Lana uváděna jako „Suchá lana“, bez odpovídajících ošetření mají nasákavost 20-40%.
  • Lana Beal s impregnací GOLDEN DRY (impregnace jádra a opletu) tuto normu splňují s nasákavostí do 3%.

Norma byla schválena Komisí pro bezpečnost UIAA po téměř 10 letech výzkumu a testování.

Zdroj: Totaloudoor