Stupeň krytí (IP)

Stupeň krytí (IP)

Udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody.

Vyjadřuje se v tzv. IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi:

  • První číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů,
  • Druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody.
Stupeň Nebezpečným dotykem​ Vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní velkých (>50 mm)
IP 2x prstem malých (>12,5 mm)
IP 3x nástrojem drobných (>2,5 mm)
IP 4x nástrojem, drátem velmi drobných (>1 mm)
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně

 

 

Stupeň Vniknutím vody (specifikace IPX)
IP x0 Bez ochrany
IP x1 Chráněno proti svisle kapající vodě.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě ve sklonu 15°.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti (kropení, déšť)
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě.
IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě (vlnobití).
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1,5 metru.
IP x8 Chráněno proti trvalému potopení do vody.
IP x9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP)
  • Zdroj: Wikipedia a google obrázky